Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 0
دیروز : 0
7 روز گذشته : 0
ماه : 0
سال : 545090
کل : 6397397

کمیسیون موارد خاص

معرفی کمیسیون موارد خاص

 

شورای بررسی موارد خاص وضعیت دانشجویانی را که جریان تحصیل آنان به خاطر علل غیرارادی با مشکل مواجه گردیده و همچنین دانشجویان اخراجی و یا درحال اخراج و دانشجویانی که بنا به دلایلی غیبت موجه دارند و مشکل آنان با مقررات و آئین‌نامه‌های آموزشی موجود قابل حل نمی‌باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد.  

برخی از دلایل مبنی بر خاص بودن وضعیت دانشجو 

- ازدواج در زمان دانشجویی برای دانشجویان دختر با ارائه مدارک

-  بیماری با تأیید پزشک همراه با مدارک و مستندات

- کفالت خانواده برای دانشجویان پسر با مدارک و مستندات

- ازدست دادن والدین در حین تحصیل

 - بروز مشکلات روحی و روانی (افسردگی، استرس و...) در حین تحصیل با تأیید مرکز مشاوره دانشگاه

- تغییر محل سکونت در حین تحصیل برای دانشجویان دختر

- بیماری صعب العلاج والدین در حین تحصیل با مدارک و مستندات

پرونده هایی که اولین بار در خصوص بازگشت به تحصیل و  تمدید سنوات، عدم مراجعه، مرخصی بدون احتساب در مقطع کارشناسی و تمامی انتقال ها، میهمانی‌ها در مقاطع مختلف تحصیلی می باشند، در شورای بررسی موارد خاص داخلی طرح و بررسی می‌شود. در صورت لزوم پرونده ها به شورای بررسی موارد خاص استانی ارجاع داده‌ می‌شوند.

 

 آیین نامه کمیسیون موارد خاص

                                                                                  

نکات مهم در مورد ثبت درخواست کمیسیون موارد خاص در سامانه سجاد

فرم کمیسیون و ادامه تحصیل دانشجوی اخراجی

فلوچارت موارد خاص