Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 260
دیروز : 790
7 روز گذشته : 9786
ماه : 52240
سال : 636085
کل : 6217779

بازدید از نمایشگاه تجهیزات پزشکی ایران هلث

" باسمه تعالی "

قابل توجه دانشجویان رشته مهندسی پزشکی موسسه آموزش عالی احـرار رشت :

با هماهنگی گروه مهندسی پزشکی و معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه احرار مقرر گردید

 

روز یکشنبه مورخ 7 خرداد ماه 1402 بازدید یک روزه از نمایشگاه بین المللی ایران هلث تهران انجام پذیرد :

 *  *  * داشتن رضایت نامه و رعایت شئونات اسلامی و دانشجویی در بازدید فوق الزامی می باشد .

در پناه خدا موفق و مؤید باشید

« حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی موسسه »