Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1885
دیروز : 1589
7 روز گذشته : 15555
ماه : 64267
سال : 688151
کل : 4353075

تمدید زمان انتخاب واحد ترم تابستان

  

با توجه به درخواست مکرر دانشجویان و همچنین عدم ثبت نهایی نمرات برخی از دروس نیمسال گذشته، انتخاب واحد ترم تابستان از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ ساعت ۸ صبح تا روز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت ۲۴ تمدید گردید.