Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 856
دیروز : 1565
7 روز گذشته : 12663
ماه : 63829
سال : 697579
کل : 5982255

تمدید زمان انتخاب واحد ترم تابستان

  

با توجه به درخواست مکرر دانشجویان و همچنین عدم ثبت نهایی نمرات برخی از دروس نیمسال گذشته، انتخاب واحد ترم تابستان از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ ساعت ۸ صبح تا روز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت ۲۴ تمدید گردید.