Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 294
دیروز : 2175
7 روز گذشته : 13533
ماه : 53956
سال : 786330
کل : 5163847

تمدید زمان انتخاب واحد ترم تابستان

  

با توجه به درخواست مکرر دانشجویان و همچنین عدم ثبت نهایی نمرات برخی از دروس نیمسال گذشته، انتخاب واحد ترم تابستان از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ ساعت ۸ صبح تا روز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت ۲۴ تمدید گردید.