Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1552
دیروز : 2538
7 روز گذشته : 10993
ماه : 36589
سال : 491951
کل : 3080006

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در انتخاب واحد نیمسال دوم با مشکل مواجه شده اند

  

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 با مشکل مواجه شده اند، این دسته از دانشجویان می توانند فقط در روز چهارشنبه 95/12/04 از طریق درخواست مکتوب که به تایید مدیرگروه مربوطه رسیده باشد و پس از آن با تایید مدیر آموزش به کارشناس رشته خود جهت رفع مشکل انتخاب واحد مراجعه نمایند.