Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 186
دیروز : 604
7 روز گذشته : 7385
ماه : 32272
سال : 474126
کل : 2504449

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی دانشجویان رشته کامپیوتر

  

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر روز پنجشنبه مورخ 94/12/06 ساعت 9:30 در سایت کامپیوتر برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویانی که در این ترم واحدهای درسی فوق را اخذ نموده اند الزامی می باشد.

  

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی کاردانی کامپیوتر روز یکشنبه مورخ 94/12/09 ساعت 11 در کلاس 3 برگزار می گردد.

حضور کلیه دانشجویانی که در این ترم واحدهای درسی فوق را اخذ نموده اند الزامی می باشد.