Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 689
دیروز : 909
7 روز گذشته : 6271
ماه : 36767
سال : 497660
کل : 2977281

لیست دروس حذف شده ترم تابستان 92 ((مهم))

 

لیست دروسی که در ترم تابستان به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف شده است.

کد درس

نام درس

رشته

1339127

برنامه سازی پیشرفته 2

کامپیوتر

1415116

مدارهای الکتریکی 2

برق

1245108

کاربرد کامپیوتر در عمران

عمران

1249131

اجزای ساختمان و کارگاه

عمران

1245134

پروژه راه

عمران

1249119

زبان فنی

عمران

1159118

مقاومت مصالح

مکانیک

 2220033

تفسیرموضوعی قرآن 

عمومی 

 2220021

فارسی عمومی 

عمومی 

 2230001

زبان انگلیسی پیش نیاز 

 عمومی

 توضیحات:

فقط دانشجویانی که دروس انتخابی آنها در ترم تابستان به دلیل به حد نصاب نرسیدن حذف شده است، حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 19/04/92 جهت جایگزین کردن درس دیگر می توانند به کارشناس رشته مربوطه خود مراجعه نمایند.