Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 294
دیروز : 1350
7 روز گذشته : 10317
ماه : 40911
سال : 474218
کل : 3191068

تغییر زمان انتخاب واحد و تحویل پروژه دانشجویان رشته معماری

  

با توجه به بارش برف، تاریخ تحویل پروژه های نوبت اول (94/11/07) به روز دوشنبه مورخ 94/11/12 (تا ساعت 12) همراه با تحویل دیگر پروژه ها موکول گردید.

 

بدیهی است تاریخ تحویل پروژه های نوبت دوم (94/11/12) در همان روز 94/11/12 خواهد بود و تغییری در زمان آن بوجود نیامده است.

  

همچنین بدلیل تعویق تاریخ تحویل پروژه های رشته معماری، زمان انتخاب واحد دانشجویان رشته فوق از تاریخ 94/11/10 به تاریخ 94/11/15 از ساعت 8 صبح الی 20 تغییر یافت.

  

:: گروه معماری موسسه احرار ::