Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1688
دیروز : 927
7 روز گذشته : 8712
ماه : 33421
سال : 475274
کل : 2502740

کارت دانشجویی دانشجویان ورودی سال 1394

  

کلیه دانشجویان ورودی سال 1394 جهت دریافت کارت دانشجویی الکترونیکی (اصلی) به کارشناس رشته خود در آموزش مراجعه نمایند.

 

توجه: دریافت و همراه داشتن کارت دانشجویی اصلی در هنگام ورود به موسسه الزامی می باشد.