Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 279
دیروز : 1020
7 روز گذشته : 10127
ماه : 58004
سال : 480626
کل : 2622019

کارت دانشجویی دانشجویان ورودی سال 1394

  

کلیه دانشجویان ورودی سال 1394 جهت دریافت کارت دانشجویی الکترونیکی (اصلی) به کارشناس رشته خود در آموزش مراجعه نمایند.

 

توجه: دریافت و همراه داشتن کارت دانشجویی اصلی در هنگام ورود به موسسه الزامی می باشد.