Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1284
دیروز : 3739
7 روز گذشته : 16234
ماه : 53172
سال : 482630
کل : 2877944

کارت دانشجویی دانشجویان ورودی سال 1394

  

کلیه دانشجویان ورودی سال 1394 جهت دریافت کارت دانشجویی الکترونیکی (اصلی) به کارشناس رشته خود در آموزش مراجعه نمایند.

 

توجه: دریافت و همراه داشتن کارت دانشجویی اصلی در هنگام ورود به موسسه الزامی می باشد.