Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 2056
دیروز : 2170
7 روز گذشته : 17995
ماه : 54821
سال : 488179
کل : 2379197

کارت دانشجویی دانشجویان ورودی سال 1394

  

کلیه دانشجویان ورودی سال 1394 جهت دریافت کارت دانشجویی الکترونیکی (اصلی) به کارشناس رشته خود در آموزش مراجعه نمایند.

 

توجه: دریافت و همراه داشتن کارت دانشجویی اصلی در هنگام ورود به موسسه الزامی می باشد.