Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 2042
دیروز : 849
7 روز گذشته : 11486
ماه : 44412
سال : 486709
کل : 2750442

کارت دانشجویی دانشجویان ورودی سال 1394

  

کلیه دانشجویان ورودی سال 1394 جهت دریافت کارت دانشجویی الکترونیکی (اصلی) به کارشناس رشته خود در آموزش مراجعه نمایند.

 

توجه: دریافت و همراه داشتن کارت دانشجویی اصلی در هنگام ورود به موسسه الزامی می باشد.