Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 103
دیروز : 1872
7 روز گذشته : 7321
ماه : 35078
سال : 498396
کل : 2980746

انتخاب استاد راهنما ارشد 94

 دانشجویان ارشد ورودی 94 ملزم به انتخاب استاد راهنما تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول می باشند در غیر این صورت انتخاب واحد ترم آینده با مشکل همرام خواهد بود. فایل انتخاب اساتید راهنما در لینک زیر موجود می باشد.

دانلود فایل