Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 772
دیروز : 3050
7 روز گذشته : 16812
ماه : 60612
سال : 487797
کل : 2391800

انتخاب استاد راهنما ارشد 94

 دانشجویان ارشد ورودی 94 ملزم به انتخاب استاد راهنما تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول می باشند در غیر این صورت انتخاب واحد ترم آینده با مشکل همرام خواهد بود. فایل انتخاب اساتید راهنما در لینک زیر موجود می باشد.

دانلود فایل