Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 174
دیروز : 859
7 روز گذشته : 8209
ماه : 31894
سال : 474491
کل : 2502981

انتخاب استاد راهنما ارشد 94

 دانشجویان ارشد ورودی 94 ملزم به انتخاب استاد راهنما تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول می باشند در غیر این صورت انتخاب واحد ترم آینده با مشکل همرام خواهد بود. فایل انتخاب اساتید راهنما در لینک زیر موجود می باشد.

دانلود فایل