Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1789
دیروز : 730
7 روز گذشته : 8707
ماه : 34974
سال : 490303
کل : 2810842

انتخاب استاد راهنما ارشد 94

 دانشجویان ارشد ورودی 94 ملزم به انتخاب استاد راهنما تا قبل از شروع امتحانات نیمسال اول می باشند در غیر این صورت انتخاب واحد ترم آینده با مشکل همرام خواهد بود. فایل انتخاب اساتید راهنما در لینک زیر موجود می باشد.

دانلود فایل