Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1589
دیروز : 1192
7 روز گذشته : 16134
ماه : 57551
سال : 487301
کل : 2386091

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه مدلسازی و ریخته گری را اخذ نموده اند

  

دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه مدلسازی و ریخته گری را اخذ نموده اند، می باید حداکثر تا تاریخ 94/2/2 جهت تعیین گروه خود به آموزش مراجعه نمایند.