Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 2004
دیروز : 834
7 روز گذشته : 11448
ماه : 44374
سال : 486671
کل : 2750404

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه مدلسازی و ریخته گری را اخذ نموده اند

  

دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه مدلسازی و ریخته گری را اخذ نموده اند، می باید حداکثر تا تاریخ 94/2/2 جهت تعیین گروه خود به آموزش مراجعه نمایند.