Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 129
دیروز : 1049
7 روز گذشته : 9977
ماه : 57854
سال : 480476
کل : 2621869

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه مدلسازی و ریخته گری را اخذ نموده اند

  

دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه مدلسازی و ریخته گری را اخذ نموده اند، می باید حداکثر تا تاریخ 94/2/2 جهت تعیین گروه خود به آموزش مراجعه نمایند.