Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 163
دیروز : 606
7 روز گذشته : 7362
ماه : 32249
سال : 474103
کل : 2504426

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه مدلسازی و ریخته گری را اخذ نموده اند

  

دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه مدلسازی و ریخته گری را اخذ نموده اند، می باید حداکثر تا تاریخ 94/2/2 جهت تعیین گروه خود به آموزش مراجعه نمایند.