Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1517
دیروز : 2539
7 روز گذشته : 10958
ماه : 36554
سال : 491916
کل : 3079971

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه مدلسازی و ریخته گری را اخذ نموده اند

  

دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه مدلسازی و ریخته گری را اخذ نموده اند، می باید حداکثر تا تاریخ 94/2/2 جهت تعیین گروه خود به آموزش مراجعه نمایند.