Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1188
دیروز : 3740
7 روز گذشته : 16138
ماه : 53076
سال : 482534
کل : 2877848

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه مدلسازی و ریخته گری را اخذ نموده اند

  

دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه مدلسازی و ریخته گری را اخذ نموده اند، می باید حداکثر تا تاریخ 94/2/2 جهت تعیین گروه خود به آموزش مراجعه نمایند.