Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1614
دیروز : 2540
7 روز گذشته : 11055
ماه : 36651
سال : 492013
کل : 3080068

قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر که در نیمسال اول واحد پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند

     

تاریخ تحویل پروژه ها به شرح ذیل می باشد:

استاد راهنما

تاریخ و زمان

آقای دکتر شاه بهرامی

یکشنبه   26/11/93    ساعت 8-10

خانم مهندس عباسفرد

دوشنبه 20/11/93 ساعت 15

خانم مهندس مروارید

سه شنبه     21/11/93  ساعت 10

آقای مهندس رمضانپور

سه شنبه     21/11/93    ساعت 10

آقای مهندس بخشی زاده

متعاقبا اعلام خواهد شد

خانم مهندس پورنظری

یکشنبه   26/11/93      ساعت 10

خانم مهندس سید فخاری

سه شنبه     21/11/93    ساعت 10

خانم مهندس فریدی

شنبه     25/11/93  ساعت 9

آقای مهندس ضیابری

سه شنبه     21/11/93  ساعت 9

خانم مهندس حق پرست

سه شنبه       21/11/93  ساعت 13

خانم مهندس جان احمدی

سه شنبه     21/11/93  ساعت 12

خانم مهندس پورکاشانی

دوشنبه 20/11/93 ساعت 12

خانم مهندس مشیری

یکشنبه   26/11/93    ساعت 10

آقای مهندس آئینه ساز

چهارشنبه  29/11/93      ساعت 16

 

دانشجویان عزیز توجه داشته باشند که حداکثر زمان تحویل کارآموزی اعلام شده توسط آموزش 30 بهمن  ماه بوده و در صورت عدم تحویل به موقع آن ( حتی تاخیر یک روزه)  دانشجو موظف به تمدید مجدد واحد فوق برای نیمسال بعدی می باشد .

دانشجویان قبل از مراجعه به اساتید مربوطه فرم خاتمه پروژه و فرم صورتجلسه دفاعیه را از انتشارات دانشگاه و یا سایت  دانشگاه بخش گروه کامپیوتر تهیه نمایند.