Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 209
دیروز : 1873
7 روز گذشته : 7427
ماه : 35184
سال : 498502
کل : 2980852

اطلاعیه مهم راجع به پروژه پایان نامه

بسه تعالی

از طرف مدیر گروه مهندسی برق در خصوص پروژه پایان نامه

دانشجویانی که در هرترم تحصیلی اقدام به اخذ واحد پایان نامه می نمایند می بایست با مراجعه به استاد راهنما وارتباط مستمر با ایشان از طریق ملاقات حضوری ویا پست الکترونیکی از همان هفته های ابتدایی ترم نسبت به انجام پروژه اقدام نمایندوطبق نظر استاد راهنما گزارش پیشرفت پروژه را به صورت فصل به فصل  در بازه زمانی تعیین شده توسط استاد ، به ایشان ارائه نمایند .در صورت عدم انجام فعالیت های مذکور ورضایت استاد راهنما وتمام نشدن پروژه به علت کم کاری وعدم توجه دانشجو ،دانشجو در صورت صلاحدید آموزش موسسه می بایست نسبت به تمدید زمان پروژه در ترم بعد اقدام ومابقی کار را با هدایت استاد راهنما اولیه ادامه وبا جلب رضایت ایشان به پایان رساندوبه هیچ وجه حق تغییر استاد راهنما را در ترم بعد نخواهد داشت. در صورت عدم رعایت قانون فوق واخذ واحد پایان نامه توسط دانشجو در ترم بعد وانتخاب استاد راهنمای دیگر ،فعالیت دانشجو درپایان به علت تخلف مورد ارزیابی قرار نمی گیردوتنها در حالت زیر امکان تغییر استاد راهنما وجود خواهد داشت

  • عدم حضور وهمکاری استاد مذکور درترم بعد در دانشگاه