Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 250
دیروز : 686
7 روز گذشته : 7795
ماه : 30736
سال : 497988
کل : 3044250

قابل توجه دانشجویانی که تا کنون انتخاب واحد خود را اصلاح ننموده اند

1-     دانشجویان اخراجی که پرونده آنها به کمیسیون ارسال شده است، می باید مجوز شرکت در کلاسها (بصورت غیر رسمی) را کتباً از مدیران گروه دریافت نمایند تا درصورت موافقت کمیسیون نسبت به انتخاب واحد در ترم جاری برای آنها اقدام گردد.

 

2-    دانشجویان ورودی 90 و ماقبل آن که موفق به اخذ حداقل 12 واحد و دانشجویان ورودی سال 91 که موفق به اخذ حداقل 14 واحد در نیمسال جاری نشده اند، جهت روشن شدن موضوع و دریافت مجوز از شورای آموزشی به کارشناس محترم رشته مراجعه نمایند.

 

3-    آندسته از دانشجویانی که تا کنون موفق به رویت یا پرینت برگ تاییدیه انتخاب واحد خود (از طریق اینترنت) نشده اند، موظفند در اسرع وقت نسبت به کنترل آن اقدام و درصورت داشتن هرگونه ابهام به کارشناس محترم رشته مراجعه نمایند.