Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 668
دیروز : 2455
7 روز گذشته : 11370
ماه : 53633
سال : 474492
کل : 2438135

زمان تحویل پروژه بتن اخذ شده در تابستان 93 جناب آقای دکتر مدندوست

** حداکثر زمان تحویل پروژه بتن ترم تابستان 93 جناب آقای دکتر مدندوست روز سه شنبه مورخ 23/7/93 می باشد.

لازم به ذکر است که مسولیت عدم تحویل پروژه تا این تاریخ بر عهده دانشجو می باشد.