Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 305
دیروز : 1724
7 روز گذشته : 12842
ماه : 51103
سال : 777420
کل : 5383736

آخرین جلسه ارائه پایان نامه های معماری در شهریور 93 ( کلیک کنید )

آخرین جلسه ارائه پایان نامه های معماری در نیمسال دوم 93-92 ،  دوشنبه مورخ 17/06/93 ساعت 8 صبح خواهد بود . محل ارائه :آتلیه 2

دانشجویان گرامی لطفا به قسمت ضوابط مربوط به نحوه ارائه و مدارک مورد نیاز جهت ارائه پایان نامه مراجعه نمایند .

دانشجویانی که هنوز پایان نامه خود را تمدید ننموده و شهریه خود را پرداخت نکرده اند موظفند قبل از جلسه داوری امور اداری مربوطه را انجام داده و تایید پرداخت مالی را به مدیر گروه ارائه نمایند .

دانشجویانی که برگه مجوز دفاع خود را از استاد مربوطه امضا نگرفته و به مدیر گروه تحویل نداده اند نمی توانند پایان نامه خود را ارائه نمایند .