Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 330
دیروز : 762
7 روز گذشته : 8236
ماه : 32362
سال : 495313
کل : 3069343

قابل توجه دانشجویان رشته عمران (اطلاعیه مهم در خصوص پروژه و کارآموزی)

  

زمانبندی دفاعیه از پروژه و کارآموزی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 و همچنین زمانبندی کلاس های توجیهی پروژه مربوط به نیمسال تابستان به شرح زیر می باشد:

  

تذکر  بسیار مهم:  دانشجویان حتما می باید فرم نمره را تا قبل از تاریخ 15/05/1393 از آقای هدایتی دریافت نمایند.

  

دفاعیه پروژه ها:

دفاعیه  پروژه راه  دکتر برگ گل چهارشنبه 15/05/1393 ساعت 9 صبح

دفاعیه  پروژه فولاد  دکتر بهار سه شنبه 14/05/1393 ساعت 30/10 صبح

دفاعیه  پروژه بتن  دکتر مدندوست شنبه 18/05/1393 ساعت 9 صبح

دفاعیه  پروژه بتن  دکتر رنجبر  سه شنبه 21/05/1393 ساعت 17

   

دفاعیه کارآموزی :

دکتر مهرداد  دوشنبه 20/05/1393 ساعت 8 صبح

مهندس حمیدزاده یکشنبه 19/05/1393  ساعت 8صبح

دکتر برگ گل  چهارشنبه 15/05/1393 ساعت 30/9 صبح

دکتر رنجبر سه شنبه  21/05/1393 ساعت 17

مهندس هادی احمدی چهارشنبه 15/05/1393 ساعت 10 صبح

 

جلسه توجیهی پروژه های نیمسال تابستان 93:

جلسه توجیهی پروژه راه  دکتر برگ گل  چهارشنبه 15/05/1393 ساعت 8 صبح

جلسه توجیهی پروژه فولاد دکتر بهار  سه شنبه 14/05/1393 ساعت 10 صبح

جلسه توجیهی پروژه بتن  دکتر مدندوست   شنبه18/05/1393 ساعت 10 صبح