Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 333
دیروز : 1352
7 روز گذشته : 10356
ماه : 40950
سال : 474257
کل : 3191107

تاریخ جلسه ارزیابی پایان نامه کارشناسی معماری-تمدیدشده درنیمسال دوم - ( کلیک کنید )

تاریخ جلسه ارزیابی پایان نامه کارشناسی معماری برای آندسته از دانشجویانی که برگه مجوز دفاع خود را به مدیر گروه ارائه کرده اند و پروژه آنها آماده ارزیابی است : چهارشنبه مورخ 25/04/93 ساعت 9 ( آتلیه 1 لاکان ) 

تاریخ جلسه ارزیابی مابقی پایان نامه ها در همان روز توسط اساتید راهنما و داور  مشخص خواهد شد . که این تاریخ یکی از روزهای 29و30 /04/93 خواهد بود .