Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1280
دیروز : 3738
7 روز گذشته : 16230
ماه : 53168
سال : 482626
کل : 2877940

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی کامپیوتر

دانشجویانی که در نیمسال اول 91-92  واحد پروژه  اخذ نموده اند، زمان تحویل پروژه اساتید راهنما به شرح زیر می باشد: 

  •  دکتر شاه  بهرامی  29/1/92 ساعت 3 تا 6
  •  مهندس بخشی زاده  5/2/92 ساعت 10 تا 14
  •  مهندس رمضانپور  5/2/92 ساعت 10 تا 14
  • مهندس ضیابری   3/2/92 ساعت 13 تا 14