Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 571
دیروز : 953
7 روز گذشته : 9865
ماه : 53451
سال : 473651
کل : 2435581

کاردانی پیوسته نرم افزار

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته  :

دانشجویان عزیز موظف هستند طبق چارت ارائه شده در هر نیمسال انتخاب واحد نمایند , در غیر اینصورت گروه هیچ گونه مسئولیتی در ارائه دروس درخواستی دانشجو و برنامه امتحانی نخواهد داشت .