Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 887
دیروز : 1072
7 روز گذشته : 10958
ماه : 58893
سال : 481444
کل : 2621617

کاردانی پیوسته نرم افزار

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته  :

دانشجویان عزیز موظف هستند طبق چارت ارائه شده در هر نیمسال انتخاب واحد نمایند , در غیر اینصورت گروه هیچ گونه مسئولیتی در ارائه دروس درخواستی دانشجو و برنامه امتحانی نخواهد داشت .