Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 251
دیروز : 638
7 روز گذشته : 7299
ماه : 29481
سال : 481280
کل : 2539370

کاردانی پیوسته نرم افزار

قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته  :

دانشجویان عزیز موظف هستند طبق چارت ارائه شده در هر نیمسال انتخاب واحد نمایند , در غیر اینصورت گروه هیچ گونه مسئولیتی در ارائه دروس درخواستی دانشجو و برنامه امتحانی نخواهد داشت .