Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 2102
دیروز : 651
7 روز گذشته : 11203
ماه : 63383
سال : 495508
کل : 2942617

کارشناسی پیوسته گرایش نرم افزار از ورودی 92 تا 96

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته  :

دانشجویان عزیز موظف هستند طبق چارت ارائه شده در هر نیمسال انتخاب واحد نمایند , در غیر اینصورت گروه هیچ گونه مسئولیتی در ارائه دروس درخواستی دانشجو و برنامه امتحانی نخواهد داشت .

                                                

  چارت ترمیک مهندسی کامپیوتر(تمرکز سیستمهای اطلاعاتی ) ورودیهای 92 (بروز شده در بهمن 95)

  چارت ترمیک مهندسی کامپیوتر (تمرکز سیستمهای اطلاعاتی ) ورودی 93 به بعد (بروز شده در مرداد 96) 

  سرفصل مهندسی کامپیوتر مصوب بهار 92