Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 261
دیروز : 639
7 روز گذشته : 7309
ماه : 29491
سال : 481290
کل : 2539380

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته  :

دانشجویان عزیز موظف هستند طبق چارت ارائه شده در هر نیمسال انتخاب واحد نمایند , در غیر اینصورت گروه هیچ گونه مسئولیتی در ارائه دروس درخواستی دانشجو و برنامه امتحانی نخواهد داشت .

دانشجویان عزیز می توانند برای آگاهی از چارت ترمیک دوره مهندسي كامپيوترگرایش نرم افزار ( کارشناسی پیوسته) در دو تمرکز سیستمهای اطلاعاتی و سیستمهای نرم افزاری به لینکهای زیر مراجعه نمایند:  

                                                

  چارت ترمیک مهندسی کامپیوتر(تمرکز سیستمهای اطلاعاتی ) ورودیهای 92 (بروز شده در بهمن 95)

  چارت ترمیک مهندسی کامپیوتر (تمرکز سیستمهای اطلاعاتی ) ورودی 93 به بعد (بروز شده در مرداد 96) 

  سرفصل مهندسی کامپیوتر مصوب بهار 92