Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 27
دیروز : 574
7 روز گذشته : 5502
ماه : 31576
سال : 508346
کل : 2296561

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته  :

دانشجویان عزیز موظف هستند طبق چارت ارائه شده در هر نیمسال انتخاب واحد نمایند , در غیر اینصورت گروه هیچ گونه مسئولیتی در ارائه دروس درخواستی دانشجو و برنامه امتحانی نخواهد داشت .

دانشجویان عزیز می توانند برای آگاهی از چارت ترمیک دوره مهندسي كامپيوترگرایش نرم افزار ( کارشناسی پیوسته) در دو تمرکز سیستمهای اطلاعاتی و سیستمهای نرم افزاری به لینکهای زیر مراجعه نمایند:  

                                                

  چارت ترمیک مهندسی کامپیوتر(تمرکز سیستمهای اطلاعاتی ) ورودیهای 92 (بروز شده در بهمن 95)

  چارت ترمیک مهندسی کامپیوتر (تمرکز سیستمهای اطلاعاتی ) ورودی 93 به بعد (بروز شده در مرداد 96) 

  سرفصل مهندسی کامپیوتر مصوب بهار 92