Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1118
دیروز : 2037
7 روز گذشته : 6886
ماه : 35699
سال : 498483
کل : 2980311

اطلاعیه تشکیل کارگاه جوشکاری و ورقکاری و کارگاه ماشین ابزار

  

دانشجویانی که در ترم جاری کارگاه جوشکاری و ورقکاری و کارگاه ماشین ابزار را اخذ نموده اند جهت اطلاع از گروه خود می باید به تاییده انتخاب واحد (در سامانه آموزشی) مراجعه نمایند.

  

شروع کارگاه ها از تاریخ 93/02/13 می باشد.