Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 332
دیروز : 762
7 روز گذشته : 8238
ماه : 32364
سال : 495315
کل : 3069345

قابل توجه دانشجویان دو ترم مشروط که در سامانه کمیسیون موارد خاص ...

  

به اطلاع آندسته از دانشجویان مشروطی که جهت مجوز ادامه تحصیل در سامانه کمیسیون موارد خاص  بصورت ناقص ثبت نام نموده اند (عدم پرداخت وجه و عدم تکمیل فرم اطلاعات) میرساند که به درخواستهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و دانشجوی متقاضی از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

جهت پیگیری درخواست خود در اسرع وقت به سامانه کمیسیون موارد خاص مراجعه و نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام نموده و پس از آن به آقای هدایتی مراجعه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت و عواقب ناشی از عدم تکمیل اطلاعات برعهده دانشجو خواهد بود.