Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1940
دیروز : 2178
7 روز گذشته : 17879
ماه : 54705
سال : 488063
کل : 2379081

قابل توجه دانشجویان دو ترم مشروط که در سامانه کمیسیون موارد خاص ...

  

به اطلاع آندسته از دانشجویان مشروطی که جهت مجوز ادامه تحصیل در سامانه کمیسیون موارد خاص  بصورت ناقص ثبت نام نموده اند (عدم پرداخت وجه و عدم تکمیل فرم اطلاعات) میرساند که به درخواستهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و دانشجوی متقاضی از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.

جهت پیگیری درخواست خود در اسرع وقت به سامانه کمیسیون موارد خاص مراجعه و نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام نموده و پس از آن به آقای هدایتی مراجعه نمایند در غیر اینصورت مسئولیت و عواقب ناشی از عدم تکمیل اطلاعات برعهده دانشجو خواهد بود.