Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 703
دیروز : 909
7 روز گذشته : 6285
ماه : 36781
سال : 497674
کل : 2977295

فرصت نهایی اصلاح انتخاب واحد نیمسال دوم 93-92

   

دانشجویانی که به دلایل موجه از قبیل حذف دروس به حد نصاب نرسیده،  تغییر برنامه برخی از گروه های درسی و ... درخواست اصلاح انتخاب واحد خود را دارا می باشند باید مطابق جدول زمانبندی زیر با اخذ مجوز کتبی از مدیرگروه خود، به کارشناس رشته مربوطه در آموزش مراجعه نمایند.

  

تــوجــه: به هیچ عنوان با درخواست دانشجویانی که خارج از موارد فوق خواستار حذف و اضافه و یا تغییر گروه می باشند، موافقت نخواهد شد.

 

جدول مراجعه دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی

 

گروه

روز و تاریخ

ساعت

1

گروه عمران

شنبه 10/12/92

از ساعت 9 الی 14

2

گروه کامپیوتر

شنبه 10/12/92

از ساعت 9 الی 14

3

گروه برق

یکشنبه 11/12/92

از ساعت 9 الی 14

4

گروه مکانیک

یکشنبه 11/12/92

از ساعت 9 الی 14

5

گروه معماری

دوشنبه 12/12/92

از ساعت 9 الی 14