Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1312
دیروز : 755
7 روز گذشته : 15553
ماه : 55569
سال : 486943
کل : 2383442

قابل توجه دانشجویان رشته عمران

    

با توجه به اتمام مهلت تحویل پروژه ها وکارآموزی، برای دانشجویانی که هنوز نمره پروژه ها و کارآموزی آنها ثبت نشده است، واحدهای مذکور برای نیمسال اول 93-92 مردود اعلام می شود و می بایست این واحدها را مجدداً اخذ نمایند.