Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 47
دیروز : 752
7 روز گذشته : 7330
ماه : 30157
سال : 497440
کل : 3041234

لزوم اخذ فقط یک درس گروه معارف در هر ترم

طبق ضوابط دانشجویان محترم در هر ترم فقط می توانند یک درس عمومی معارف ( اندیشه اسلامی 2 ، تفسیر قرآن ، تاریخ اسلام ، انقلاب اسلامی ) طبق چارت اعلام شده اخذ نمایند . در صورت اخذ بیش از یک درس از دروس مذکور ، آن دروس توسط آموزش حذف خواهد شد . لذا دانشجویان موظف به رعایت این نکته جهت جلوگیری از ایجاد مشکل در مراحل فارغ التحصیلی خود می باشند .