Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 2086
دیروز : 847
7 روز گذشته : 11530
ماه : 44456
سال : 486753
کل : 2750486

قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی سال 92 - دریافت کارت دانشجویی

  

به منظور دریافت کارت دانشجویی اصلی (الکترونیکی) به کارشناس گروه خود در آموزش موسسه مراجعه نمایید.

دانشجویان رشته معماری جهت دریافت کارت دانشجویی خود در ساختمان چهارراه میکائیل به آقای کشاورز مراجعه نمایند.

    

تذکر:

   - از هفته آینده از ورود دانشجویان فاقد کارت دانشجویی اصلی به داخل موسسه جلوگیری خواهد شد.

   - همراه داشتن کارت دانشجویی اصلی در امتحانات پایان ترم و جهت ارائه کلیه خدمات آموزشی الزامی می باشد.

   - جهت استفاده از خدمات اتوماسیون تغذیه می باید کارت دانشجویی الکترونیکی خود را دریافت و بهمراه داشته باشید.