Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 598
دیروز : 2226
7 روز گذشته : 8845
ماه : 30452
سال : 497672
کل : 3040389

آخرین فرصت حل مشکل انتخاب واحد نیمسال اول 93-92

  

به اطلاع آندسته از دانشجویانی که به دلیل حذف برخی از گروه های درسی به علت به حد نصاب نرسیدن، تغییر زمان اجراء برخی از واحد های انتخابی و یا اخذ بیش از یک درس از گروه معارف، خواستار تغییر در انتخاب واحد خود می باشند میرساند که فقط در روز چهارشنبه مورخ 17/07/92  می توانند با اخذ مجوز کتبی از مدیرگروه  به کارشناس گروه خود مراجعه نمایند.

تذکر بسیار مهم: تاریخ فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد و دانشجویان موظفند فقط در تاریخ اعلام شده و با اخذ مجوز از مدیرگروه به آموزش مراجعه نمایند. تحت هیچ شرایطی به درخواستهای دیگر نظیر تغییر گروه های درسی و یا اخذ واحدهای جدید و ... پاسخ داده نخواهد شد.

  

آموزش موسسه احرار رشت