Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 236
دیروز : 1352
7 روز گذشته : 10259
ماه : 40853
سال : 474160
کل : 3191010

زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

 

1-      حذف و اضافه بصورت اینترنتی بوده و از مراجعه حضوری جدا خودداری فرمایید.

2-      دانشجویانی که تا کنون انتخاب واحد ننموده اند جهت فعال شدن انتخاب واحد می بایست مبلغ علی الحساب تعین شده را بصورت اینترنتی پرداخت نمایند.

3-      مبلغ علی الحساب برای دانشجویان ورودی 89 و ماقبل مبلغ 000/500/3 ریال و دانشجویان ورودی 90 و بعد از آن 000/500/4 ریال می باشد.

4-      زمان حذف و اضافه تحت هيچ شرايطي قابل تمديد نبوده و دانشجوياني كه در تاريخ هاي مقرر موفق به انتخاب واحد نشده اند در ترم آتي مجاز به تحصيل نبوده و طبق بند ماده 23 آيين نامه آموزشي دانشجوي انصرافي محسوب مي شوند.

5-      ماده 23: عدم ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي (بدون كسب اجازه از موسسه) انصراف از تحصيل محسوب مي شود.

6-      تذکر بسیار مهم:  دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی فقط مجاز به انتخاب یک درس از گروه معارف می باشند در غیر اینصورت واحدهای اضافه از گروه معارف حذف و شهریه آن عودت نخواهد شد.

 

گروه آموزشی

تاریخ

ساعت

برق و معماری

92/07/01

8 الی 24

کامپیوتر

92/07/02

8 الی 24

عمران

92/07/03

8 الی 24

مکانیک

92/07/04

8 الی 24

کلیه گروه ها

92/07/05

8 الی 24