Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 271
دیروز : 1350
7 روز گذشته : 10294
ماه : 40888
سال : 474195
کل : 3191045

قابل توجه كليه دانشجوياني كه تا كنون انتخاب واحد نكرده اند

 

با توجه به درخواست هاي مكرر دانشجويان و صلاحديد شوراي آموزشي موسسه در خصوص دانشجوياني كه تا كنون موفق به انتخاب واحد نيمسال اول سال تحصيلي 93-92 نشده اند، مقرر گرديد اين دسته از دانشجويان در روزهاي سه شنبه (26/06/92) و چهارشنبه (27/06/92) از طريق اينترنت اقدام به انتخاب واحد نمايند.

بديهي است اين زمان تحت هيچ شرايطي قابل تمديد نبوده و دانشجوياني كه در تاريخ هاي مقرر موفق به انتخاب واحد نشده اند در ترم آتي مجاز به تحصيل نبوده و طبق بند ماده 23 آيين نامه آموزشي دانشجوي انصرافي محسوب مي شوند.

 

ماده 23: عدم ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي (بدون كسب اجازه از موسسه) انصراف از تحصيل محسوب مي شود.

 

تذکر بسیار مهم:

دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی فقط مجاز به انتخاب یک درس از گروه معارف می باشند در غیر اینصورت واحدهای اضافه اخذ شده از گروه معارف توسط آموزش حذف و شهریه آن عودت داده نخواهد شد.