Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 238
دیروز : 1290
7 روز گذشته : 15342
ماه : 63532
سال : 713461
کل : 4444781

تمدید زمان انتخاب واحد ترم تابستان

  

با توجه به درخواست مکرر دانشجویان و همچنین عدم ثبت نهایی نمرات برخی از دروس نیمسال گذشته، انتخاب واحد ترم تابستان از روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ ساعت ۸ صبح تا روز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت ۲۴ تمدید گردید.