Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 395
دیروز : 757
7 روز گذشته : 8301
ماه : 32427
سال : 495378
کل : 3069408

قابل توجه دانشجویان پروژه و کارآموزی گروه کامپیوتر

 

 * آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد پروژه نیمسال تابستان 91-92  تا 6 شهریور می باشد.

از دانشجویان عزیز خواهشمندیم حتما به کلیه دستورالعملهای موجود در بخش گروه کامپیوتر توجه نمایند.

 

* آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی (نیمسال دوم 91-92) با حضور اساتید راهنما به شرح زیر می باشد:

 • آقای دکتر شاه بهرامی         پنجشنبه 14 شهریور 9 صبح
 • خانم مهندس عباسفرد         پنجشنبه 14 شهریور 11 صبح
 • خانم مهندس مروارید            یکشنبه 10 شهریور 10 صبح
 • خانم مهندس سیدفخاری      یکشنبه 10 شهریور 11 صبح
 • خانم مهندس قویدل             پنجشنبه 14 شهریور 10 صبح
 • آقای مهندس رمضانپور          پنجشنبه 14 شهریور 11 صبح
 • آقای مهندس بخشی زاده     پنجشنبه 14 شهریور 9 صبح
 • آقای مهندس آئینه ساز         چهارشنبه 13 شهریور 11 صبح
 • خانم مهندس فریدی            سه شنبه 12 شهریور 10 صبح
 • آقای مهندس ضیابری           سه شنبه 12 شهریور 9 صبح
 • خانم مهندس نصیری           پنجشنبه 14 شهریور 10 صبح
 • خانم مهندس عشقی          شنبه 16 شهریور 10 صبح
 • خانم مهندس پورنظری         چهارشنبه 13 شهریور 11 صبح
 • خانم مهندس جان احمدی    چهارشنبه 13 شهریور 9 صبح
 • خانم مهندس عزیزی           سه شنبه 12 شهریور 11 صبح
 • خانم مهندس میرزنده دل     پنجشنبه 14 شهریور 11 صبح
 • خانم مهندس حق پرست     چهارشنبه 13 شهریور 10 صبح

 

* قابل توجه دانشجویان عزیز مقطع کارشناسی , ضروریست فرم صورتجلسه دفاعیه را از سایت دانلود نموده و در زمان ارائه پروژه به همراه داشته باشند.

* قابل توجه کلیه دانشجویان پروژه در هنگام تحویل داکیومنت نهایی پروژه حتما فرم خاتمه پروژه باید ابتدا توسط استاد راهنما ,سپس توسط کتابخانه و در نهایت توسط گروه کامپیوترتایید گردد, در غیراینصورت مراحل فارغ التحصیلی دانشجو توسط گروه متوقف خواهد شد.