Ahrar Institute of Technology and Higher Education
امروز : 1364
دیروز : 1762
7 روز گذشته : 12991
ماه : 51662
سال : 496270
کل : 3612158

درخواست وام شهریه صندوق رفاه در نیمسال دوم

   

" باسمه تعالی "

 

مهلت درخواست وام شهریه غیر انتفاعی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

در نیمسال دوم سال تحصیلی  98 97

 

پس از مطالعه شیوه نامه اجرایی  و اطلاعیه جدید نحوه درخواست وام  ( بارگذاری روی سایت موسسه)

 

 با  ارائه پرینت انتخاب واحد نیمسال دوم 97

و تکمیـل فـرم درخـواست وام  

 

از   23    بهمن   الی   4    اسفند  97

  

« امـور دانشجـویـی و فـرهنـگی مـوسسه آمـوزش عالـی احـرار رشت »